Doanh nhân Nguyễn Thị Nhì vinh dự nhận giải thưởng Doanh Nhân Việt Nam Làm Theo Lời Bác