Tập Đoàn Thành Phát nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính