Tập Đoàn Thành Phát đạt chứng nhận Trusted Brand 2013 – Thương hiệu uy tín 2013 của Cộng Hòa Liên Bang Đức