Doanh nhân Nguyễn Thị Nhì vinh dự nhận giải thưởng Top 50 Doanh Nhân Ưu Tú Đất Việt