Tập Đoàn Thành Phát tự hào được vinh danh Thương Hiệu Vàng Tấm Lòng Vàng